Offentlig

HBL advokatfirma gir bistand til offentlige etater i ulike sammenhenger, både når det offentlige opptrer som part i privatrettslige tvister og når det offentlige trenger bistand til å løse offentligrettslige problemstillinger. Nedenfor kan du lese mer om aktuelle saksområder.