Kontraktsrett

Gode og klare kontrakter bidrar til beregnelighet, reduserer risiko, forenkler styring og kan hindre problemer.

Vi har lang og inngående erfaring med en rekke kontraktsrettslige problemstillinger og våre team finner gode løsninger som skal fungere i praksis.

Advokatene i HBL kan bistå med:

  • Arbeidsavtaler
  • Ektepakter, samboeravtaler og testamenter
  • Megleroppdrag ved hussalg
  • Tvisteløsning
  • Forhandling
 
Please select a valid form