Forretningsjuss

I næringslivet kan det oppstå konflikter og akutte situasjoner med behov for juridisk bistand. Ofte kan man unngå vanskelige situasjoner og finne gode løsninger ved å involvere advokaten tidlig.

Flere av våre advokater bistår klienter i næringslivet og det offentlige med forretningsjuridisk rådgivning og tvisteløsning. I HBL er vi opptatt av å gi rask og tilpasset oppfølging til våre klienter.

Vi bistår med:

 • Selskapsrett
 • Styreansvarssaker
 • Avtaler mellom aksjonærer/deltakere
 • Etablering av virksomhet
 • Virksomhetsoverdragelser
 • Fusjon og fisjon
 • Generasjonsskifte
 • Transaksjoner
 • Avtalerett
 • Entreprise
 • Fast eiendom
 • Arbeidsrett
 
Please select a valid form