Barnevern

Våre advokater bistår barneverntjenesten i flere kommuner.

Vi bistår med:

  • Rådgivning ved hjelpetiltak etter barnevernloven
  • Akutte saker
  • Omsorgsovertakelser
  • Samvær
  • Behandling i fylkesnemnd
  • Rettslig overprøving
  • Plassering i institusjon
 
Please select a valid form