Ole Søby

Partner / Advokat

Telefon:+47 33 35 82 00

Mobil:+47 91 60 91 22

Praktisert siden:1983

Fagområder

 • Arverett

 • Skifterett

 • Tingsrett

 • Fast eiendoms rettsforhold

 • Odel - åsetesrett - landbruksjuss

 • Plan- og bygningsrett

 • Prosedyre

Arbeidserfaring og utdanning

2018

-

dd

:

Partner i HBL Advokatfirma Haraldsen Bydal Lie

1989

-

2017

:

Partner i Advokatfirmaet Haraldsen Bydal

1988

-

1989

:

Konstituert tingrettsdommer Tønsberg tingrett

1985

-

1988

:

Avdelingsleder, kommunalavdelingen, Fylkesmannen i Vestfold

1983

-

1985

:

Sparebankenes Eiendomskontor, Holmestrand

1981

-

1983

:

Dommerfullmektig Holmestrand sorenskriverembete

1980

-

1981

:

Førstekonsulent Fylkesmannen i Oslo og Akershus

1980

:

Juridisk embetseksamen, Universitetet i Oslo

Annen erfaring

1991

-

dd

:

Mob.disponert krigsadvokat

1992

-

2005

:

Prosedert militærnektersaker i kommisjon for Regjeringsadvokaten

1995

-

dd

:

Samarbeidsadvokat Norges Bondelag

Lokalpolitiker i Re og Nøtterøy kommune

Diverse styreverv

Fagområder

 • Arverett

 • Skifterett

 • Tingsrett

 • Fast eiendoms rettsforhold

 • Odel - åsetesrett - landbruksjuss

 • Plan- og bygningsrett

 • Prosedyre