Arne Lie

Partner / Advokat (H)

Telefon:+47 33 35 82 00

Mobil:+47 91 88 35 33

Praktisert siden:1977

Fagområder

 • Fast eiendom, herunder tomtefeste, ekspropriasjon og jordskifte

 • Tvisteløsning

 • Kontraktsrett

 • Prosedyre

 • Arverett

 • Barnevern

 • Strafferett

 • Fast forvarer ved Tønsberg tingrett og Agder lagmannsrett

 • Offentlig oppnevnt mekler etter ekteskaps- og barneloven

 • Godkjent av Advokatforeningen som advokatmekler

Arbeidserfaring og utdanning

2018

-

dd

:

Partner i HBL Advokatfirma Haraldsen Bydal Lie

1979

-

2017

:

Partner i Advokatfirma Lie & co DA (med tidligere firmanavn)

1977

-

1979

:

Ansatt advokat hos advokatene Hillestad og Christiansen, Tønsberg

1976

-

1977

:

Dommerfullmektig ved Larvik sorenskriverembete

1974

-

1976

:

Konsulent i Kommunal- og arbeidsdepartementet

1974

:

Cand.jur. fra Universitetet i Oslo

1972

-

1973

:

Vitenskapelig assistent ved Universitetet i Oslo

Annen erfaring

2008

-

2018

:

Styremedlem/styreleder Kirkens Bymisjon Vestfold

Møterett i Høyesterett

Fagområder

 • Fast eiendom, herunder tomtefeste, ekspropriasjon og jordskifte

 • Tvisteløsning

 • Kontraktsrett

 • Prosedyre

 • Arverett

 • Barnevern

 • Strafferett

 • Fast forvarer ved Tønsberg tingrett og Agder lagmannsrett

 • Offentlig oppnevnt mekler etter ekteskaps- og barneloven

 • Godkjent av Advokatforeningen som advokatmekler