Anne Tellefsen

Partner / Advokat

Telefon:+47 33 35 82 00

Mobil:+47 90 62 69 95

Praktisert siden:2007

Fagområder

 • Plan- og bygningsrett

 • Entrepriserett

 • Kontraktsrett, hovedsakelig knyttet til fast eiendom

 • Offentlige anskaffelser

 • Tingsrett

 • Odels- og åsetesrett

 • Selskapsrett

 • Generell forvaltningsrett

 • Prosedyre

Arbeidserfaring og utdanning

2018

-

dd

:

Partner i HBL Advokatfirma Haraldsen Bydal Lie

2009

-

2017

:

Partner i Advokatfirmaet Haraldsen Bydal

2007

-

2009

:

Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Haraldsen Bydal

2007

:

Rådgiver hos Fylkesmannen i Vestfold, avdeling for beredskap, bygg og bevilling

2005

-

2007

:

Rådgiver i Fredrikstad kommune, avd. byggesak

2005

:

Master i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo

Annen erfaring

2017

-

2022

:

Advokatforeningens lovutvalg for bygningsrett og reguleringsspørsmål

2016

-

d.d.

:

Sparebankstiftelsen Nøtterøy-Tønsberg, styremedlem

2013

-

2019

:

Advokatforeningen, Vestfold krets, styremedlem

Fagområder

 • Plan- og bygningsrett

 • Entrepriserett

 • Kontraktsrett, hovedsakelig knyttet til fast eiendom

 • Offentlige anskaffelser

 • Tingsrett

 • Odels- og åsetesrett

 • Selskapsrett

 • Generell forvaltningsrett

 • Prosedyre